ODDAJĄC krew

ratujesz ŻYCIEW dniu 17.12.2022r. przedstawiciele klubu HDK odebrali Laur Babiogórski. Wyróżnienie to jest przyznawane mieszkańcom regionu Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich za szczególne działanie na rzecz promocji i rozwoju obszaru Babiej Góry.