ODDAJĄC krew

ratujesz ŻYCIE

„Człowiek jest wielki nie przez to,
co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z innymi”
Jan Paweł II (1920 – 2005)
 
 

Oddając krew ratujesz  życie bliźniego!!!

„Panie, uczyń mnie narzędziem Twego pokoju. Tam, gdzie nienawiść-pozwól mi siać miłość, gdzie krzywda – przebaczenie, gdzie zwątpienie – wiarę, gdzie rozpacz –nadzieję, gdzie mrok – światło, tam gdzie smutek – radość. Spraw , Panie, abym nie tyle szukał pociechy, ile pociechę dawał; nie tyle szukał zrozumienia, co rozumiał, nie tyle był kochany, ile kochał. Albowiem dając – otrzymujemy, przebaczając – zyskujemy przebaczenie, a umierając – rodzimy się do życia wiecznego".

  Św. Franciszek z Asyżu

 

Piszą o nas: